Ontkenning

Gebruiksvoorwaarden
Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik License

Toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van de materialen (informatie of software) op verwijderenmalware.com ‘s website voor persoonlijk, niet-commercieel voorbijgaande alleen bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen te wijzigen of te kopiëren;
gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
proberen te decompileren of reverse engineering software die op verwijderenmalware.com ‘s web site;
verwijderen enig auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
de materialen overdragen aan een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk maakt een van deze beperkingen en kan door een verwijderenmalware.com worden beëindigd op elk moment. Bij het beëindigen van uw het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen te vernietigen in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op verwijderenmalware.com ‘s website worden geleverd “as is”. verwijderenmalware.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder heeft verwijderenmalware.com geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval is verwijderenmalware.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op te gebruiken verwijderenmalware.com internetsite, zelfs als verwijderenmalware.com of een verwijderenmalware.com gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis is gesteld. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade mogelijk te maken, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

Het materiaal dat op verwijderenmalware.com ‘s website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. verwijderenmalware.com garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel. verwijderenmalware.com kan wijziging van de gegevens op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen te maken. verwijderenmalware.com echter niet, een compromis over de materialen te werken.

6. Links

verwijderenmalware.com heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring door een verwijderenmalware.com van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

verwijderenmalware.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot verwijderenmalware.com ‘s website wordt door de wetten van de staat van Delhi, India, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *